2013 Toyota RAV 4 2.0 GX 2WD
2013 Toyota RAV 4 2.0 GX 2WD

204 500km

R179 900

Internal Ref 56494

iX Online Motoring